HOME    
meer over bureau ELS meer over ELS projecten meer over ELS en inspiratie
     
 

Publicaties

Museum Elburg. Een byzonder maexsel.
Museum Elburg, 2010, Cultuurproject, Bep de Waard-Ruijs, Tinker en ELS.
Het bidboek voor Museum Elburg, met een nieuw museumconcept voor het verandertraject van het museum. Klik hier voor meer informatie over het museum.

Lifelong Learning in Museums. A European Handbook
Ferrara (Italy), 2007, auteurs: Kirsten Gibbs, Margherita Sani and

   

Jane Thompson. Een handboek over leren in het museum.

  Bijdrage ELS: leveren van foto’s en tekst over de theorie van
  Kolb en het project Leerstijlen van Kolb. Klik hier voor het
  handboek in pdf formaat.
   
  De leertheorie van Kolb in het museum. Dromer Denker

 

Beslisser Doener.
Museumvereniging, Amsterdam, 2006, Els Hoogstraat en Annemarie Vels Heijn. Een handboek voor museummedewerkers die publieksgericht willen werken vanuit de theorie van Kolb. Klik hier voor informatie hoe dit boek te bestellen

Lees ook de twee recenties van het boek: van Peter van Mensch en Wim van der Weijden.

Cultuur Centraal: ontwikkelingen rond cultuurprofiel-scholen en het leergebied kunst en cultuur in het VO.
SLO, Enschede, 2004, E. Wervers. Bijdrage ELS: advies en overleg omtrent de Kolb-Methodiek.

 

Artikelen

De kunst van het waarnemen.
De Toorts, 2008. Een artikel over de museumreis in Zeeland.

Didactische werkvormen vanuit de theorie vann Kolb.
In opdracht van het Johan De Witt College in Den Haag heeft els op basis van de theorie van Kolb diverse didactische werkvormen per leerstijl beschreven.

Publiek centraal bij de ontwikkeling van tentoonstellingen.
Museumvisie, 2006. Een artikel over het project Leerstijlen van Kolb.

Wat is ervaringsleren: over doeners, denkers, beslissers en dromers.
Museumpeil, 2005, kadertekst voor het artikel Leren in het Museum, geschreven door Liesbeth Tonckens.

Leren beschouwen als dromer, denker, beslisser en doener
All’Art (tijdschrift voor kunst en cultuur in het onderwijs), 2002. Een artikel over het beschouwingsmodel dat Els Hoogstraat ontwikkelde tijdens haar afstuderen.

‘Ik denker, zij beslisser en u?’

1e twee foto's: Museum Elburg, een byzonder maexsel.3e foto: Lifelong Learning in Museums. 4e foto: De leertheorie van Kolb in het museum.

All 1 Art (tijdschrift voor kunst en cultuur in het onderwijs), 2001, Co-auteur: Corine Adams. Een artikel over de door ons ontwikkelde filmkijkwijzer.