HOME    
meer over bureau ELS meer over ELS projecten meer over ELS en inspiratie
     
 

Kim Fransen | Educatief Medewerker | TERUG
Nederlands Fotomuseum

"Om ons team van tien rondleiders te verfrissen en te inspireren met een jaarlijkse studiedag vroeg ik Els om mij te helpen voor ons een programma op te zetten en te begeleiden.

Ik wilde de groep graag handvatten bieden om met uiteenlopende doelgroepen om te gaan en daarbij

   

flexibel te kunnen putten uit verschillende werkvormen.

  Verder was mijn wens dat er ruimte zou zijn voor
  reflectie op de eigen manier van werken en dit met
  elkaar te kunnen delen. Al in het eerste verkennende
  gesprek was haar ruime ervaring goed merkbaar.
   
Afbeelding: Fotoboek "Een liefdesgeschiedenis in Saint Germain des Pres" van Ed v/d Elsken. Te zien in het Nederlands Fotomuseum.  

Moeiteloos verkende zij door meteen de juiste vragen te stellen, waar het in de kern om ging. Al gauw ontwikkelde zich het idee voor een dag rondom doelgroepgerichtheid en interactiviteit waarbij de theorie van Kolb zowel inzicht bood in het eigen handelen als concreet en actief toepasbaar kon worden gemaakt in de lopende tentoonstelling. Daarbij was er veel ruimte voor de inbreng van de deelnemers zelf.

Het mooie van Els is dat zij niet alleen oog heeft voor de inhoud, maar deze ook op een zodanig prettige en professionele wijze weet aan te bieden, zowel in de communicatie in de aanloop en op de dag zelf als concreet via diverse werkvormen tijdens de studiedag, dat eenieder zich veilig voelde en betrokken en verantwoordelijk voor het verloop en de uitkomsten van de dag. Kortom, een hele geslaagde en prettige ervaring."