HOME    
meer over bureau ELS meer over ELS projecten meer over ELS en inspiratie
     
 

ELS biedt u, uw museum, organisatie of medewerkers verschillende diensten gebaseerd op de Kolb-Methodiek en het Inspiratie-Strategiemodel (op deze website kunt u daar bij inspiratie meer over lezen). Hierdoor wordt de kwaliteit en de professionaliteit van de diensten gegarandeerd.

De werkzaamheden zijn onder te verdelen in vier categorieën:

1. Training: persoonlijke trainingstrajecten, in-company en workshops tijdens congres of studiedagen behoren tot de mogelijkheden. Zoekt u naar verdieping en inspiratie in uw huidige werk? Of wilt u of uw organisatie verder

   

professionaliseren in publieksbereik?

   
  Trainingen van ELS zorgen voor verdere professionalisering en de
  verhoging van de inspiratie.
   
  2. Advies: op het gebied van beleidsontwikkeling,
   

trajectbegeleiding en tentoonstellingen. Bevindt uw museum

zich in een transitieproces? Of wilt u nieuw beleid

implementeren in de organisatie en zoekt u houvast om uw medewerkers aan te moedigen geïnspireerd te werken aan de uitvoering ervan? Of wilt u samen met uw medewerkers een nieuw museumconcept ontwikkelen?

Advies van ELS draagt bij aan innovatie, gezamenlijk draagvlak en een inspirerende organisatie.

3. Projecten: zowel projectmanagement als creatieve projecten welke al dan niet zelf geïnitieerd zijn. Heeft u denk- en daadkracht nodig voor de realisatie van een project? Bent u met uw organisatie op zoek naar inspiratie en wilt u dat ELS daartoe een project opzet?

Projecten van ELS staan garant voor frisse en innovatieve concepten, gecombineerd met een praktische instelling die zorgt voor de realisatie binnen de tijd en het budget.

4. Educatie: het verzorgen van kunsteducatie en museumeducatie aan diverse hogescholen en universiteiten. Wilt u uw studenten laten verdiepen in musea, kunst of educatie? Of bent u op zoek naar een nieuwe invulling van uw module of onderwijsprogramma?

ELS zet haar expertise in voor het onderwijs. ELS doceert, enthousiasmeert en denkt mee in de ontwikkeling van nieuwe onderwijsprogramma’s.