HOME    
meer over ELS projecten meer over bureau ELS
     
 

Theorie van Kolb

Een bruikbare theorie voor publieksbereik. De theorie van Kolb biedt een theoretisch kader om publieksvriendelijk en publieksgericht te werken. ELS heeft deze theorie uitgewerkt voor de toepassing in tentoonstellingen in opdracht van de Nederlandse Museumverenging. Dit tijdens het Project Leerstijlen van Kolb. Lees hier meer over het project.

De Amerikaanse leer- en organisatiepsycholoog David A. Kolb schreef in 1984 het boek “Experiential Learning: Experience as the source for learning and development”. In het onderwijs en coaching was zijn werk al een klassieker, en momenteel wordt het in musea een gedegen theoretische basis om publieksgericht te werken. Kolb gaat ervan uit dat mensen op verschillende manieren omgaan met nieuwe ervaringen. Iedereen verwerkt informatie, ervaring en emotie op een andere manier en Kolb herkent daarin vier manieren: die van de dromer, denker,

Afbeelding: leercyclus van Kolb.  

beslisser en doener.

Om een tentoonstelling publieksvriendelijk te maken, zal deze tegemoet moeten komen aan die vier verschillende manieren. Iedereen die wel eens museumbezoekers heeft geobserveerd, ziet het verschil in benadering. Sommige bezoekers lezen nooit een introductietekst en bekijken een tentoonstelling op basis van intuïtie. Anderen wensen op een gestructureerde manier het onderwerp in een context te plaatsen. Sommige bezoekers zijn geïnteresseerd in persoonlijke verhalen, en anderen vinden juist de technische details boeiend. Iedere museumbezoeker is anders en heeft andere wensen met betrekking tot een tentoonstelling. Deze verschillen zijn in kaart gebracht met de ontwikkelde methodiek.

Deze Kolb-Methodiek is beschreven in de publicatie “De leertheorie van Kolb in het museum. Dromer Denker Beslisser Doener” die Els Hoogstraat samen met Annemarie Vels Heijn schreef, uitgegeven door de Nederlandse Museumverenging in 2006 en vormgegeven door Keen. Het boek is bedoeld voor iedereen (directeuren, projectleiders, vormgevers, conservatoren en educatoren) die publieksvriendelijk wil werken in bijvoorbeeld de ontwikkeling van een tentoonstelling. Het boek bevat een theoretisch kader, praktische checklists, beschrijving van casestudies en een film.

ELS gebruikt de Kolb-Methodiek in diverse diensten om het publieksbereik te vergroten, met name in training- en adviestrajecten wordt de theorie vaak gebruikt als theoretisch kader.