HOME    
meer over bureau ELS meer over ELS en inspiratie
     
 

Overzicht

Museumvereniging, Amsterdam, 2003 t/m 2005
Projectleider Project Leerstijlen

Inhoud
De inhoud werd bepaald door de centrale vraag: in hoeverre kan de leertheorie van Kolb een theoretisch kader vormen van waaruit kunst- en erfgoedinstellingen hun museale presentatie kunnen vormgeven? Onderzocht is of de theorie van Kolb een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van een publieksvriendelijke tentoonstelling. Dit project heeft geleid tot de publicatie De leertheorie van Kolb in het museum. Dromer Denker Beslisser Doener. En de studiedag Tussen dromen en doen, op 7 november 2005 georganiseerd door de sectie Publiek & Presentatie van de Museumvereniging.

 

Taken
Inhoudelijk: het opzetten van het project; het schrijven van het projectplan; advisering over de toepassing van de leerstijlen bij drie pilotmusea; begeleiding van Reinwardt Academie studenten bij hun publieksonderzoek; advisering bij de pilot in het Zaans Museum; voorbereiding voor de publicatie; bepalen van de inhoudelijke invulling van de studiedag en het ontwikkelen van een theoretisch kader voor publieksbereik vanuit de leertheorie van Kolb.

Organisatorisch: het neerzetten van een organisatie waaronder het samenstellen van een projectteam en het zoeken van samenwerkingspartners; het maken en bewaken van de planning; aanspreekpunt voor de musea en het projectteam; mede organiseren van de studiedag; de begeleiding en coördinatie van de publicatie en de algehele verslaglegging.

Lees ook de referentie van Annemarie Vels Heijn, destijds directeur van de Museumvereniging

De betrokken partijen in beeld
Opdrachtgever:
Nederlandse Museumvereniging op initiatief van de sectie Publiek en Presentatie

Financiële ondersteuning:
Nederlandse Museumvereniging
Mondriaan Stichting

Vier musea:
Maritiem Museum Rotterdam;
Museum voor Communicatie te Den Haag;
Zcala te Den Haag;
en het Zaans Museum te Zaandam.

Projectgroep:
Werd voorgezeten door Judikje Kiers Museum Amstelkring Ons’Lieve Heer op Solder, Amsterdam
en bestond verder uit:
Nico Halbertsma, Reinwardt Academie, Amsterdam;
Fokelien Renckens, Zaans Museum, Zaandam;
Jan Sas, Reinwardt Academie, Amsterdam;
Ruben Smit, Kasteel Groeneveld, Baarn; na 1 juli 2005 Museum voor Communicatie Den Haag; nu Reinwardt Academie, Amsterdam;
Liesbeth Tonckens, Stichting Gelders Erfgoed, Zutphen;
Frits Wielders, Zcala, Den Haag; na 1 juli 2005 Johan de Wittcollege, Den Haag.

Afbeeldingen: cyclische leerproces Kolb & illustratie uit publicatie