HOME    
meer over bureau ELS meer over ELS en inspiratie
     
 

Overzicht

Claessens Erdmann, Amsterdam, december 2006
Brainstorm gebiedsontwikkeling NDSM-terrein Amsterdam

Claessens Erdmann is een architecten- en design bureau dat in 2006 de functionele en stedenbouwkundige verkenningen heeft gedaan voor het NDSM-terrein in Amsterdam. ELS heeft een bijdrage geleverd aan een brainstormsessie waarin naar het gebiedsconcept werd gekeken vanuit de profielen van vier toekomstige gebruikers. De context (historie, fysieke kenmerken en relaties met aangrenzende gebieden) en het product (thema, doelgroepen, functies, arcitectuur en beleving) werden onder de loep genomen.

Foto: afbeelding IJ Amsterdam vanaf IJkantine (NDSM-terrein)