HOME    
meer over bureau ELS meer over ELS en inspiratie
     
 

Overzicht

Villa Zebra & Willem de Kooning Academie, Rotterdam, december 2009
Ideeontwikkeling Rotterdamse museumnacht.

Villa Zebra heeft de studenten van de minor buitenschoolse educatie - van de Docentenopleiding Beeldende Kunst en Vormgeving - gevraagd hun idee voor de museumnacht verder uit te werken en vorm te geven.

ELS heeft de samenwerking geïnitieerd en het project in nauwe samenwerking met Jolanda Bouman van Villa Zebra uitgewerkt en begeleid.

Afbeelding: affiche van de Rotterdamse museumnacht