HOME    
meer over bureau ELS meer over ELS en inspiratie
     
 

Overzicht

Centrum Beeldende Kunst Gelderland & Provincie Gelderland, Arnhem, april t/m december 2010
Publieksparticipatie in het kunstproject "Kerkenpaden"

De Provincie Gelderland is vanuit de eenprocentsregeling een nieuw kunstproject gestart voor het plaatsen van kunst in de openbare ruimte op de Noord West Veluwe. Een project waarin gepoogd wordt twee trajecten in elkaar te schuiven: het aanleggen (terughalen en herstellen) van een cultuurhistorisch wandelpadennetwerk en het realiseren van nieuwe kunstwerken in de openbare ruimte naar aanleiding van de voorverkenning “Zoef zoef … het zal wel kunst zijn” van F.E. van der Weide.

In de voorverkenning van Van der Weide is niet zozeer het landschap als bepalende factor naar voren gekomen, maar de

 

bewoner daarvan. Zijn thema ‘introvert – extrovert’ is daar mede uit afgeleid. Het kunstproject 'Kerkenpaden' neemt dan ook de bewoner en zijn verhalen over de streek als uitgangspunt. Verhalen ter inspiratie van de kunstenaars.

ELS is bij dit project betrokken om de bewonersparticipatie op te zetten en vorm te geven. Dat is gedaan middels twee trajecten:

1. Een verhalenavond waarin bewoners zijn uitgenodigd om hun verhaal te vertellen. Net als Pauline van Zweden die sagen en legendes uit de streek kent. ELS heeft deze verhalenavond

Afbeeldingen: 1e foto van het Goor pad. 2e afbeelding van Nicolaaskerk in Elburg, waar een sage over bekend is.

opgezet en gefaciliteerd.

2. Interviewen van bewoners om meer verdieping in de verhalen te krijgen. Deze interview zijn verwerkt in een prezi ter inspiratie van de 10 beeldend kunstenaars die gevraagd zijn een schetsontwerp te maken.

Uiteindelijk zijn er drie kunstenaars uitgekozen om het schetsontwerp uit te voeren, zijnde:

- Heidi Linck
- Hans van Houwelingen
- Stanislaw Lewkowicz

Wanneer de kunstenaars over kunnen gaan tot de uitvoering van deze kunstwerken is momenteel nog onduidelijk.