HOME    
meer over bureau ELS meer over ELS en inspiratie
     
 

Overzicht

CODART, Den Haag, januari 2009.
Inspiratiedag voor alle medewerkers van CODART

CODART is een internationale netwerkorganisatie voor conservatoren gespecialiseerd in Nederlandse en Vlaamse kunst. Gerdien Verschoor, directeur van CODART, vroeg ELS een inspiratiedag op te zetten waarin vanuit het begrip inspiratie de organisatie (zowel de diensten en producten als de werkwijze) tegen het licht werd gehouden. Inspiratie als onderwerp, maar zeker ook als resultaat.

De dag begon met de analyse van een persoonlijk moment van inspiratie, wat was het dat inspireerde je, hoe raakte je geïnspireerd en wat leverde het je op? Op basis van deze persoonlijke analyse schetste ELS eenbreder kader: er werd een

Afbeeldingen: aangedragen door de medewerkers van CODART tijdens training.

Toelichting bij afbeelding 1: "Ramses Shaffy; de held van onze familie. Misschien wat cliché 'Zing, vecht, huil, bid, lach werk en bewonder' maar blijft toch een mooi levensmotto."

 

definitie gegeven van inspiratie, er werd verklaard hoe je geïnspireerd raakt en hoe je anderen kan inspireren. Dit brede kader werd gebruikt tijdens de brainstorm van de individuele casussen (aangedragen door de medewerkers) en bleek zeer behulpzaam. De medewerkers zijn zich door de dag bewust geworden hoe ze in hun werk meer geïnspireerd kunnen werken. Maar ook hoe ze diensten kunnen ontwikkelen waarmee ze hun netwerk kunnen inspireren.

Lees ook de referentie van Gerdien Verschoor, directeur CODART