HOME    
meer over bureau ELS meer over ELS en inspiratie
     
 

Overzicht

Slot Loevestein, Poederoijen, december 2009.
In-company training publieksbereik vanuit Kolb

Slot Loevestein werkte aan de ontwikkeling van een nieuwe publiekspresentatie over Slot Loevestein als vesting in de Hollandse Waterlinie. Voor de inhoudelijke invulling daarvan wil het museum de theorie van Kolb gebruiken om een breed en veelzijdig publiek aan te spreken. Om zichzelf daar in te bekwamen heeft ELS een in-company training ontwikkeld.

Resultaat van de training
Verwerven van inzicht in de leertheorie van Kolb en de toepassing daarvan in de nieuwe publiekspresentatie. Daarbij zullen de deelnemers:

 

Afbeelding: luchtfoto Slot Loevestein

 
  1. kennis ontwikkelen over de theorie van Kolb;
  2. bewust worden van hun eigen leerstijl en de wijze waarop dit van invloed is (of kan zijn) op het ontwikkelen van de nieuwe publiekspresentatie;
  3. leren om de ontwikkelde plannen te analyseren vanuit de theorie van Kolb; en
  4. vaardigheden trainen in het toepassen van de theorie van Kolb in de publiekspresentatie.  

Om dat resultaat te behalen is een veelzijdig programma samengesteld: theoretische achtergronden, maken van de Kolb test, analyse van gemaakte plannen aan de hand van checklisten en maken van een vlekkenplan gebaseerd op de vier leerstijlen.

Lees ook de referentie van Agnes de Jong, projecteider ontwikkeling publiekspresentatie.