HOME    
meer over bureau ELS meer over ELS en inspiratie
     
 

Overzicht

Willem de Kooning Academie, Rotterdam, mei 2009
"Hoe kun je iets stoffigs laten schijnen?"

Het symposium De 4e Verdieping werd gehouden in The Creative Factory in Rotterdam. ELS verzorgde tijdens dit symposium een lezing onder de titel "Hoe kun je iets stoffigs laten schijnen?".

Een prikkelende titel om in gesprek te komen met studenten, alumni en het werkveld over musea en inspiratie. Dit kreeg vorm in een interactieve lezing van els over musea, publieksvriendelijk werken en bovenal inspiratie. Hoe je op basis van inspiratie de kwaliteit van de producten en diensten in een museum kan verhogen.

Het was een dagvullend programma, waarbij de dag begon met een interview met Hans Den Hertog Jager en er verder nog

Foto: affiche van het symposium in The Factory.

 

lezingen waren van beeldend kunstenaar Mirjam van Tilburg over onderwijs, kunst en de kunst van het ontregelen. En een lezing van Emiel Heijnen over mediawijsheid in kunstonderwijs. Daarnaast waren er presentaties van studenten en een markt waar studenten en het werkveld elkaar konden ontmoeten.