HOME    
meer over bureau ELS meer over ELS en inspiratie
     
 

Overzicht

Museum Elburg, juni 2009 t/m heden
Advisering herinrichting

Het Museum Elburg werkt aan een herinrichting. Daarvoor is een nieuw museumconcept ontwikkeld door medewerkers en bestuur. Op basis van dat nieuwe concept is een bidboek gemaakt om de ambities van het museum te verwoorden, zie ook bij de publicaties. Nu worden de subsidies aangevraagd, de collectie op orde gemaakt, de storyline uitgewerkt en de medewerkers bijgeschoold ter voorbereiding van het uitvoeren van het nieuwe museumconcept.

In een nauwe samenwerking met Cultuurproject werkt ELS aan de begeleiding van dit herinrichtingsproces, waarbij steeds wordt afgestemd met directie, bestuur en medewerkers over de

 

voortgang en de te nemen vervolgstappen.

Het proces is als volgt vormgegeven:

1. Er is gestart met twee inspiratiesessies waarin de medewerkers en het bestuur waarin bouwstenen zijn bepaald voor de toekomstvisie van het museum. Diverse vragen stonden daarbij centraal: Wat zijn de taken van het Museum Elburg? Wat maakt het Museum Elburg bijzonder en uniek? Waarom is het waardevol voor het publiek? En voor welke doelgroepen is het boeiend en waarom?

2. Op basis van de bouwstenen uit de twee inspiratiesessie is een toekomstvisie van het museum geformuleerd door Cultuurproject en ELS.

3. Vanuit de toekomstvisie werd door ons een plan van realisatie geschreven met een strategie hoe de toekomstvisie gerealiseerd kon worden. Dit in nauw overleg met de directie en het bestuur.

4. Stakeholderssessie, waarin andere culturele instellingen en de gemeente van Elburg werden geïnformeerd over de toekomstvisie. Er werd feedback gevraagd op de plannen en er werd geïnventariseerd welke partijen bereid waren de samenwerking voort te zetten en te intensiveren (een belangrijk onderdeel van de toekomstvisie is namelijk dat Museum Elburg het culturele aanbod van de vestingstad aan elkaar wil verbinden en wil doorverwijzen naar de andere instellingen)

5. Uitwerken toekomstvisie in een bidboek waarin de ambities zijn beschreven. Hierbij zijn betrokken bestuurslid Bep de Waard-Ruijs en Tinker.  

6. Aanvragen van fondsen en subsidies op basis van bidboek.

7. Een reeks gesprekken met medewerkers individueel om te spreken over de herinrichting, hun rol daarin, de functieomschrijving en de verdere ontwikkeling van een ieder in tijdens de herinrichting. De medewerkers worden op deze manier meegenomen in de ontwikkeling van de herinrichting en krijgen de ruimte eigen ambities te bespreken.

Tot zover is het proces op dit moment, komende stappen zijn o.a. de collectie op orde brengen (en wanneer mogelijk verhuizen naar een nieuw depot), individuele scholingstrajecten van de medewerkers, objecten per thema inventariseren en categoriseren, de zes thema’s van het bidboek stap voor stap uitwerken tot een vaste presentatie.

Afbeeldingen: 3x een illustratie voor herinrichting Museum Elburg, door Karel Kindermans. Onderste twee afbeeldingen: voorkant van & pagina uit het bidboek "Museum Elburg. Een byzonder maexsel".

 

ELS werkt in dit project intensief samen met Cultuurproject, denk- en daadkracht voor culturele producties. Zie ook de website.